Haveforeningshuse

Bygninger på lejet grund - haveforeninger m.m.

Skal du bygge nyt, bygge til, købe eller belåne et hus i en haveforening?

Jeg kan hjælpe dig med oprettelse, ændring eller nedlæggelse af en "bygning på lejet grund" og udarbejder/ indhenter bl.a.:

  • Såkaldte eRids (dvs. et kort som pdf-fil) der viser bygningens placering på grunden.
  • En "GML-fil" der er en stump digitalt kort der skal svare til eRidsene.
  • En kort beskrivelse af bygningen med billeder, beskrivelse af tag, ydervægge og lign.
  • Dokumentation for at bygningen og grunden ikke har samme ejer - det er typisk i form af kopi af andelsbevis, købsaftale eller lign.
  • Registrering i Geodatastyrelsen og TinglysningsrettenEn bygning behøver ikke have samme ejer som den grund den ligger på. Det er bl.a. tilfældet i mange haveforeninger, hvor foreningen ejer grunden - den "matrikulære ejendom", mens husene som sådan ejes af de enkelte medlemmer af foreningen. .

I tinglysningssammenhæng er en "bygning på lejet grund" en selvstændig ejendom, der kan sælges og belånes uafhængigt af den øvrige ejendom - i princippet lidt som en ejerlejlighed. - Bygningen tildeles et bygningsnummer og der oprettes et såkaldt "underblad", på hvilket man noterer ejerforhold, lån (hæftelser) og evt. servitutter.

En bygning på lejet grund skal oprettes i tingbogen første gang der skal tinglyses en rettighed - typisk et lån - i bygningen, men bygningen kan sagtens have ligget på grunden i mange år, uden at der er sket nogen registrering af den i tingbogen. - Der er kun blevet oprettet et underblad hvis der har været nogen der har haft behov for at tinglyse noget i bygningen.

Har du købt et haveforeningshus eller en anden bygning på lejet grund, og har du brug for at optage lån med sikkerhed i bygningen, skal du have oprettet et underblad på grunden i tingbogen (dvs. "have et bygningsnummer").

Når bygningen oprettes, skal man desuden attestere at der ikke er registreret en bygning på stedet i forvejen - det kan nogen gange være tilfældet hvis et ældre hus rives ned, og der opføres et nyt på samme beliggenhed.

Der kan også være tale om at der sker om- og/eller tilbygninger der kan kræve en særlig håndtering i tinglysningssystemet.

Jeg udarbejder altid rids og billeder m.m. på grundlag af et besøg på stedet og en (simpel) måling, også selv om man ofte kan se bygningen på luftfotos og eksisterende kort. - Af hensyn til sikkerheden for långiver, er det imidlertid vigtigt at materialet er dagsaktuelt, og at man ikke risikerer at få en nedrevet udestue eller en havetrampolin registreret.

Der kan være individuelle forhold der har betydning for omkostningerne ved at oprette et bygningsblad, men kontakt mig gerne for et overslag. - Husk at oplyse adressen på huset! 

Ekspeditionstiden for sagerne er som oftest relativt kort 3 - 5 arbejdsdage hvis det haster, og ellers 1- 2 uger. - Pris og leveringstid hænger samme, fordi jeg bruger relativt mere køretid på en sag der haster, end på en jeg kan tage med sammen med andre sager i samme område.

NB: Med virkning fra den 1. januar 2024 ændres proceduren for registrering af bygninger på fremmed (lejet) grund. - Registreringen skal nu ske via Geodatastyrelsen og mod et gebyr, og en forudsætning for at kunne registrere en bygning bliver, at den i forvejen er registreret i BBR med et såkaldt "BFE-nummer" (bestemt, fast ejendom). - Den nye procedure er først blevet lagt fast for nyligt, og det er for tidligt at sige noget om konsekvenserne. - Generelt er der dog et øget fokus på sammenhængen mellem BBR og Tingbogen, og efter den 31/12 skal man regne med, at det ikke vil være muligt at registrere en bygning i tingbogen uden at den først er registreret i BBR.

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser