Ejerlejligheder - Opdeling og ændring

Ejerlejligheder - opdeling og ændring

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med:

  • Opdeling af bestående ejendomme, herunder undersøgelse af mulighederne for (ny-) opdeling.
  • Ændring af bestående ejerlejligheder - overførsel af arealer fra een lejlighed til en anden.
  • Overførsel af fællesarealer- typisk loftsrum - til enkelte ejerlejligheder.
  • Undersøgelse af forholdet til panthavere, aftalegrundlag m.m.
  • Opgørelse af fordelingstal, bidrag til vedtægter m.m.
  • Input til en evt. byggeansøgning der i nogle tilfælde er nødvendig.

Ejerlejligheder er lejligheder der ejes særskilt. De adskiller sig fra andelslejligheder og ideelle anparter der som udgangspunkt er lejligheder man ejer sammen med andre, men hvor man typisk har brugsret til en enkelt lejlighed.

Forskellen gælder dog kun selve lejligheden. De fællesarealer der typisk hører til en ejerlejlighed i form af trappeopgange, fællesrum og ikke midst selve grunden, ejer man sammen med de andre ejere, ejerforeningen. Men som udgangspunkt gælder det for alle ejerlejligheder at de frit kan sælges og at man kan belåne dem særskilt uden at skulle lave aftaler med andre ejere i ejendommen.

Til gengæld er behovet for en sikker identifikation af de enkelte lejligheder større.

Lovgivningen om ejerlejligheder er resultatet af mange års boligpolitik fra skiftende regeringer, og der er gennem årene bygget mange boligpolitiske hensyn ind i loven, der er kompliceret og ikke altid "logisk". Samtidig har Tinglysningsretten i Hobro haft en noget skiftende "praksis" for de krav man har stillet til registreringen i tingbogen.

Opdeling af ejendomme i ejerlejligheder, og senere ændringer af lejligheder og/eller fællesarealer kræver bistand fra en landinspektør, og skal registreres i tinglysningsretten i Hobro. - Det kan være relativt enkelt hvis fx en nyopført ejendom med kun een ejer skal opdeles, eller kompliceret hvis et fælles loftsareal i en gammel byejendom skal inddrages under een eller flere lejligheder.

I forbindelse med sagerne skal der næsten altid ske en opmåling af lejlighedernes grænser, udarbejdes nye kort, og skal ejerforeningen inddrages er det nødvendigt at dokumentere tegningsretten for bestyrelsen, ligesom andre berørte ejere selvfølgelig skal godkende og underskrive ændringerne.

Der er stor forskel på de enkelte sager, og det kan være svært at gennemskue problemerne på forhånd. - Kontakt mig med oplysning om din ejendoms adresse - og gerne ejerlejlighedens nr. - og lidt om hvad dit projekt går ud på. Så kan jeg sikkert hjælpe dig videre med oplysning om hvad der skal til og et overslag over omkostningerne.

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser