Byggeplaner og projekter

Byggeplaner og projekter

Jeg kan hjælpe dig med:

  • Indhentning af oplysninger om ejendommen, tinglyste servitutter, lokalplan m.m.
  • Indhentning af oplysninger om skellene (udstykningsmålinger fra Geodatastyrelsen)
  • Opmåling af bygninger, hegn, hække, koter til terræn, bygningshøjde, eksisterende gulvhøjder m.m.
  • Udarbejdelse af (digital) situationsplan og evt. snit.
  • Afmærkning af ejendomsgrænserne (skellene) og orientering af naboerne herom.
  • Udarbejdelse af attest(er) om byggeriets lovlighed - "IBS-attest".
  • Afsætning af tilbygning(er).
  • Udarbejdelse af afsætningsrids m.m.

 

 

Skal man bygge nyt, til eller om på en ældre villagrund er man som regel interesseret i at byggerettighederne udnyttes mest muligt, uden at byggelinjer og tinglyste bestemmelser overskrides.

Der er derfor ofte brug for at få fastlagt præcis hvor skellene mod naboejendommen går, og finde ud af hvor det vandrette og det "skrå højdegrænseplan" ligger. - Det skrå højdegrænseplan er fastsat i Bygningsreglementet, og bestemmer at man normalt ikke må bygge højere end 1,4 gange afstanden til skellet mod naboen.

Der er også ofte bestemmelser i en lokalplan, en byplanvedtægt eller i tinglyste private servitutter der har betydning for et byggeprojekt. I Københavns Kommune har de såkaldte "romertalsdeklarationer" ofte betydning.

Det er ikke ualmindeligt at kommunerne stiller som et vilkår for en byggetilladelse, at "naboskel afsættes af en landinspektør før byggeriet påbegyndes", eller at selve byggeriet afsættes. - Det sker også, at man kræver at der indsendes dokumentation for at byggeriet er lovligt efter at det er opført. - "Som udført dokumentation"

Kravene stilles ikke kun af kommunerne. Nogle realkreditinstitutter og banker kræver en tilsvarende dokumentation i form af en såkaldt "IBS-attest" - En "identitets-, byggelinje- og servitutattest" der går ud på at landinspektøren under erstatningsansvar attesterer at byggeriet er lovligt og ligger på den grund som du ejer.

Det sker desværre ikke helt sjældent, at det viser sig at et projekt er for tæt på skellet og/eller højdegrænseplanet, og at man derfor skal ud i en omprojektering og have en ny byggetilladelse. - Det giver spild at tid og penge, og det er derfor en god idé at være tidligt ude, og at få eksisterende bygninger, skel og byggerettigheder lagt fast inden detailprojekteringen. - HAR man bygget, kan man i værste fald risikerer at skulle rive en bygningsdel der ikke overholder reglerne ned.


Går du med planer om at nyt eller bygge til et eksisterende parcelhus, kan jeg udarbejde en "situationsplan" der indeholder eksisterende bygninger, skel, koter til grunden hvor det er relevant for dit projekt, og fastlægge byggeretter m.m. - Jeg har stor erfaring med den slags i Hovedstadsområdet, og ved i det fleste tilfælde hvilke oplysninger kommunen skal bruge i byggesagsbehandlingen. - Materialet leveres selvfølgelig både som print på pdf-filer, og som digitale kort til brug i fx AutoCad eller lign. - Har du en arkitekt eller bygningskonstruktør på projektet, kan jeg altid leverer data i den form og format som denne ønsker.

Vær opmærksom på, at landinspektøren skal orientere naboerne ved afmærkning af skellene - også hvis afmærkningen sker "inddirekte" fx ved afsætning af en bygning 2,5 m fra skellet. - I ældre boligområder er det i øvrigt altid en god idé at orientere naboerne om byggeplaner tidligt i forløbet. - Du kan får brug for en godt naboskab i processen.

Også i disse opgaver er der store individuelle forskelle på opgavernes omfang - bl.a. afhængigt at om udstykningsmålene passer med forholdene på stedet. - Ring eller mail om det konkrete projekt og ejendommens adresse. - Så kan jeg i de fleste tilfælde give dig et overslag over opgavens omfang og pris.

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser