BBR-arealer - opmåling og beregning

BBR-arealer - opmåling og beregning

Skal du sælge, udleje, bygge til, have tjekket vurderingen ? 

Jeg kan hjælpe med:

  • Opmåling og beregning af arealer af boliger og erhvervslokaler til brug i lejeaftaler og lign.
  • Udarbejdelse af skitser over lejemål m.m. til brug i lejekontrakter m.m.
  • Udarbejdelse af areal-opgørelser, forslag til fordelingstal og lign. i andels- og andre ejerforeninger
  • Opmåling og beregning af arealer i forbindelse med byggerettigheder, byggeansøgninger m.m.
  • Retlig "udredning" af arealbestemmelser i fx "Byggeloven", "BBR-bekendtgørelsen", "Bekendtgørelsen om beregning af arealet af boliger og erhvervslokaler m.m."
  • Syn og skøn i forbindelse med areal-tvister m.m.

Arealet af en bygning eller et areal har betydning i mange tilfælde.

I lejeaftaler fastlægges huslejen blandt andet ud fra en lejligheds størrelse, i forbindelse med byggetilladelser kan man få brug for at beregne byggelsesprocenten der beregnes ud fra bygningernes og grundens arealer, i ejendomshandler vurdere mange en ejendoms værdi ud fra arealet, i ejer- og andelsforeninger fastsætter man bidrag til fællesudgifterne ud fra boligernes størrelse, og i boligstøttelovgivningen findes særlige regler for beregning af støtte baseret på boligers areal.

Arealet af en bolig er imidlertid ikke entydigt. - Der findes ikke én lovbestemmelse for hvordan man skal gøre, men flere forskellige regler afhængigt af sammenhængen. - Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hvad der er formålet med en opmåling og beregning af arealet. 

Du kan læse mere om arealerne i BBR og deres sammenhæng med andre love på bbr.dk.

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser