Afsætning af skel

Afsætning af skel

Afsætning af ejendomsgrænsen - skellet - mellem to ejendomme sker typisk i forbindelse med byggeprojekter, men behovet kan også opstå ved opsætning af et nyt hegn, en ejendomshandel, eller hvis man blot er interesseret i at vide hvor grænsen præcist går.

Afsætningen indebærer: 

  • Undersøgelse af de ældre målinger til skellet som findes i Geodatastyrelsen.
  • Evt. undersøgelse af andre ejendomsoplysninger - herunder evt. servitutter.
  • Opsøgning af evt. gamle skelmærker.
  • Opmåling på stedet af hegn, vejlinier, evt. eksisterende bygninger m.m.
  • Beregning og udarbejdelse af en skitse over skellet, evt. med mål til nærliggende hushjørner eller lign.
  • Afmærkning på stedet (hvis muligt).
  • Orientering af naboer.

I nogle tilfælde er det ikke praktisk muligt at afmærke skellet med et skelmærke - der kan være eksisterende hegn, kabelkasser eller lign. i vejen, men fastlæggelse og målsætning i forhold til fx eksisterende bygninger, eller en "forskudt afmærkning" kan ofte løse problemet.

Lovgrundlaget for afsætning af ejendomsgrænser findes i  §4 i "Bekendtgørelse om matrikulære arbejder", der bestemmer, at landinspektøren skal sammenholde ejendomsgrænsen på stedet med "matriklens oplysninger om skellets beliggenhed".

Passer forholdene på stedet ikke med udstykningsmålene, kan der være tale om hvædvundne rettigheder, eller der kan være andre aftaler som skal undersøges nærmere, før skellets kan fastlægges. - Det  værd at bemærke, at en landinspektørs afmærkning af en ejendomsgrænse kan sammenlignes med en juridisk afgørelse som man kan lægge til grund for et byggeprojekt eller lign. - Skulle det vise sig at afmærkningen er forkert, er det alene landinspektørens ansvar at udrede de konsekvenser der måtte være af fejlen.

Naboerne skal altid orienteres om afmærkning af et skel - også selv om det sker "inddirekte" med en forskudt afmærkning.

Pris

Omkostningerne ved en afsætning skellene for en "almindelig" parcelhusgrund varierer meget, men ligger typisk fra kr. 5 - 8.000,- for få skelpunkter i nye boligområder hvor hævd er udelukket til 10-15.000,- i ældre boligområder. (Eksl. moms).

Er der uenighed om skellet, og/eller er der mulighed for at der kan være vundet hævd, kan omkostningerne blive langt større, men jeg giver dig gerne et godt råd også i de situationer,

Geodatastyrelsens hjemmeside, kan du finde flere oplysninger om afsætning af skel m.m. - Gå evt. direkte til denne side med "Ofte stillede spørgsmål"

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser