Priser

Det er ikke muligt at give generelle vejledende priser på landinspektørydelser.

Ejendommene, projekterne og dermed opgaverne, er sjældent ens, og der kan være stor forskel på tidsforbruget fra sag til sag og dermed på omkostningerne.

Prisen afhænger også af hvor hurtigt du har brug for at få din opgaven løst - der er mangel på landinspektører og ofte flaskehalse på markedet, og så stiger priserne selvsagt.

Har du et konkret projekt er du selvfølgelig altid velkommen til at maile eller ringe og spørge, og som oftest kan jeg give dig et overslag på hvad opgaven cirka vil kunne koste.

Jeg giver stort set aldrig tilbud i form af "endelig fast pris" for det er typisk ikke muligt at beskrive opgaven på forhånd, og jeg vil enten skulle bruge en del tid på at undersøge ejendommen, eller tage nogle forbehold der kan betyde at prisen ikke holder alligevel.

Der kan også være et betydeligt element af rådgivning indeholdt i en opgave. En del opgaver går ud på at "undersøge om noget kan lade sig gøre", og den slags er arbejde er det svært at udføre på en forud fastsat tid.

 

Privatkunder

De sager private kommer ud for, er typisk
  • afmærkning af skel mod naboejendommen
  • afsætning af tilbygninger
  • dokumentation for en nybygnings overholdelse af byggeretter
  • opmåling og beregning af arealet af lejligheder
  • oprettelse af bygningsblade eller af ejerlejligheder.

Opgaver der som regel kan løses for omkostninger mellem 7 og 12.000,- inkl. moms, men eks. omkostninger til evt. afgifter i forbindelse med tinglysning m.m. (vær generelt opmærksom på moms og afgifter hvis du indhenter tilbud på din opgave).

Er der tale om "matrikulære ændringer" - overførsel af areal fra én ejendom til en anden, bliver omkostningerne som regel en del større. - Typisk fra kr 25.000 til 50.000, -.

 

Erhvervskunder

Opgaver for erhvervskunder omfatter ofte flere ejendomme og kan være mere komplekse, og omkostningerne derfor typisk også højere.

 

"Ekspeditionstiden"

Også "ekspeditionstiden" for en opgave kan variere meget - fra få minutter ved et svar pr. mail på et enkelt spørgsmål, til mange måneder. I nogle tilfælde både halve og hele år.

Især når et projekt kræver tilladelser fra offentlige myndigheder, accept fra andre medlemmer af fx en ejerforening eller lign., kan tingene trække ud.

Der er mange regler knyttet til registreringen af faste ejendomme, formueinteresserne er store, og kravene til en sikker og objektiv registrering er det også.

 

Mange års erfaring i branchen

Generelt har jeg har mange års bred erfaring i branchen, og jeg arbejder uden et stort "setup" af specialiserede kollegaer, målehold, hr-funktioner ect.

Det betyder at jeg kan udføre mange mindre opgaver hurtigere og billigere end en del af mine kolleger i branchen, men naturligvis også at jeg må sige nej til at deltage i store projekter - typisk større udstykninger, store bygge- eller anlægsprojekter og lign.

Er du ude efter en "billig landmåler" til et større projekt er det ikke mig.

Er du ude efter en meget konkurrencedygtig pris på en mindre specialist-opgave har du fat i den rigtige.

Meget landinspektørarbejde er teknisk og ejendomsretligt højt specialiseret, og der kan være mange forskellige årsager til at opgaverne er forskellige.

I en ældre udgave af "landinspektørloven" hed det at "landinspektøren må ikke vidtløftiggøre arbejdet" og generelt bestræber jeg mig på, at udføre arbejdet så det ikke medfører unødvendige omkostninger, hverken for dig eller mig.

Og jeg forsøger som en selvfølge at skabe værdi for det samlede projekt og din ejendom, i stedet for kun at være et "nødvendigt onde".

Gode råd som jeg kan give dig på stedet koster som oftest ikke noget, og generelt prøver jeg at være på forkant med de forventninger du kan have til den endelige regning.
Image