Om Landinspektør Lars Anton Jensen

Om Landinspektør Lars Anton Jensen

Jeg er uddannet som landinspektør fra Aalborg Universitet i 1987, efter et år på ingeniøruddannelsens maskinlinje, og aftjent værnepligt som "måler" i artilleriet. Nørrejysk Artilleriregiment i Skive. - Jeg har modtaget beskikkelse som landinspektør i 1990, og har således mere end tredive års erfaring som "praktiserende landinspektør".

Efter nogle sommermåneders med studiejob på Grønland i 1986 og 1987, blev jeg ansat i "Landinspektørfirmaet Balling Engelsen" i Skive, som jeg overtog i 1990 efter min forgængers pludselige død.
I 1995 indgik jeg i kompagniskab med landinspektør Flemming Nielsen, og i år 2000 indgik vi i et større samarbejde i "Geopartner A/S" som jeg fra 2000 til 2007 var administrerende direktør for.

Jeg havde derefter nogle års ansættelse i COWI hvor jeg i 2008 og 2009 arbejde som projektleder med forberedelser til "Cityringen" i København - ekspropriationsforberedelse, borgermøder og lign.

I 2010 ophævede man det kommunale monopol som Københavns og Frederiksberg kommuner havde på landinspektørarbejde i disse kommuner, og jeg etablerede mig på ny som selvstændig på Rentemestervej 78 under firmanavnet "Anton Jensen". - Fra 2011 med bl.a. landinspektørerne Jette Eltved og Jesper Holm som medarbejdere, men fra 2015 valgte jeg at afhænde de fleste aktiver i firmaet - til Geopartner - og fortsætte som enmandsforretning.
Med mere end 30 års erfaring, mener jeg at jeg har "taget min tørn" i de store firmaer, og jeg foretrækker nu den direkte og mere personlige kontakt man kan have til kunder og samarbejdspartnere som helt lille enmandsforretning. I mange tilfælde, giver det også nogle mere rationelle arbejdsgange når alle opgaver i en sag udføres af samme person.

Som det fremgår har jeg en lang, bred, og meget specialiseret erfaring i branchen, og har været heldig at prøve stort set alt hvad man som landinspektør kan drømme om. Jeg har deltaget ved store anlægsarbejder, forhandlet konflikter på plads, deltaget i jordfordeling og naturgenopretning, og gennemført et udtal af matrikulære og tekniske arbejder om ændringer af faste ejendomme, ejerlejligheder, bygninger på lejede grunde, fastlæggelse af skel og meget andet. - I midten af 1990´ene havde jeg i mit daværende firma en del opgaver med konvertering af matrikelkort til digital form, og jeg har også en generelt god indsigt i de it-systemer der indeholder data om faste ejendomme, og som vi naturligvis arbejder med som landinspektører.

Spørg løs hvis der er noget du vil vide, har en opgave, eller en idé til et samarbejde. Jeg bidrager altid gerne med løsning af konkrete landinspektøropgaver om det er ved skrivebordet eller i marken. - Eller med rådgivning om fast ejendom, ejendomsret, byggeret, miljøret m.m.

Jeg har en bred vifte af forskellige kunder og samarbejdspartnere. - Det betyder, at jeg også er 100% uafhængig, jeg står ikke til ansvar overfor andre end mig selv og "god landinspektørskik", og selvfølgelig overfor dig som kunde. - Så du kan være sikker på altid at få den mest objektive, relevante og direkte rådgivning i dit projekt.

Kontakt mig hør hvad jeg kan bidrage med i dit projekt

Er du nogenlunde på det rene med hvad du har brug for, er det som oftest bedst at kontakte mig pr. mail - husk at oplyse adressen og giv en kort beskrivelse af opgaven.
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!
Skal udfyldes!

Landinspektør Lars Anton Jensen - Hulgårdsvej 110 - 2400 København - Cvr.nr. 32844812

Privatlivspolitik | Forretningsbetingelser